Category Archives: Coordinació

Aquest grup és l’encarregat de reunir totes les propostes que s’han recollit en les diferents actes i bústia de suggeriments i organitzar grups de treball per dur-les a terme. També s’encarrega de intentar que la comunicació entre els diferents grups de treball i facultats sigui més fluida a través del blog, facebook, i calendari comú.

mail: mundetesmou@gmail.com

Google Calendar amb TOTES les accions, mobilitzacions i assemblees

Per aconseguir una major interacció amb la resta d’Assemblees i col·lectius, desde Mundetesmou s’ha creat un Google Calendar on tothom podrà veure i afegir totes les mobilitzacions, accions, xerrades, assemblees generals, de facultat, de grup classe, etc.

https://www.google.com/calendar/embed?src=eggjcf03jci9tq85cc4tpcmhhc%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Madrid

Us animem no només a consultar-lo per estar al dia de tot el que està programat, sinó també a col·laborar activament afegint les vostres pròpies entrades.

Salut a tots i totes!

1 comentari

Filed under Coordinació, Horaris d'Assemblees i Accions