Category Archives: Mundet es mou TV

22M: Podrem tornar l’any vinent?

Aviat publicarem un reportatge sobre el la vaga del 22M, aquí teniu el avanç!

Deixa un comentari

Filed under Mundet es mou TV

RESUM DEL MANIFEST: Uneix-te a la lluita!

Deixa un comentari

Filed under Mundet es mou TV

NO A L’AUGMENT DE TAXES

Video on es presenten l’augment de taxes que es pretén imposar pel curs vinent (2012/2013), les retallades en universitats que afecten tant a PDI i PAS com a l’alumnat i també un deficitàri sistema de beques que a més pretenen elititzar.
Universitat popular, pública i de qualitat!!

Explicació del video per diapositives:

L’actual sistema universitari català compta amb 12 universitats: 7 de públiques, 4 de privades i 1 de caràcter virtual amb una oferta universitària de més de 500 titulacions.

A principis dels anys 80 el nombre d’estudiants universitaris rondava les 100.000 persones, actualment aquest nombre s’ha més que doblat, sobrepassant els 225.000 estudiants.
Antigament només les elits econòmiques tenien accés a la universitat. La lluita per la igualtat ha aconseguit que una majoria de la població pugui optar a estudis superiors. L’accés a aquests estudis obre la porta a la mobilitat social ja que la formació acadèmica és un dels seus factors més importants. Actualment el model a seguir ens condueix cap a un retrocés, doncs amb l’encariment dels estudis només qui pugui pagar podrà estudiar i exclourà a les classes populars del coneixement.

Es preveu un augment del cost de la matrícula del 66% per l’any vinent. Aquesta pujada de taxes suposarà que cada estudiant passarà d’assumir el 15% del cost dels seus estudis al 25% però és real aquest 15%? Per fer aquest càlcul s’agafa el total de despeses universitàries i es divideix pel nombre d’alumnes. En aquest càlcul s’inclouen els costos en recerca i investigació, despeses protocol·làries, honoraris i representació institucional.
Si es calcula en base a la despesa de la docència, cada estudiant està pagant prop del 40% del cost de la seva plaça, per tant, en termes reals l’estudiant es faria càrrec d’un 70% aprox. del cost de la seva matrícula. Si això és així com es pot considerar la educació universitària com un bé públic si els seus usuaris n’estan costejant el 70%? El model tendeix cap a una universitat privatitzada I mercantilitzada en comptes de cap a un servei públic, universal I gratuït.

Prenent com a referència els estudis de Treball Social, Diplomatura anteriorment i actualment Grau, els estudiants hem passat de pagar una matrícula d’uns 700€ l’any 2007 (10,5€/crèdit), a 1200€ de matrícula al 2011 (15,16€/crèdit) i amb un càlcul de matrícula per l’any vinent superior als 1700€ (25€/crèdit aprox.).

A més a més el factor socioeconòmic deixarà de tenir una gran importància en l’atorgament de beques i passaran a considerar-se en funció del rendiment acadèmic, dificultant l’accés a qui hagi de treballar per poder pagar els estudis o subsistir mentre estudia ja que no tindrà el temps suficient per poder treure notes a nivell d’excel·lència.
A aquest factor es suma el fet de que la inversió de l’estat espanyol en matèria de beques és 2’5 vegades inferior a la mitjana europea, destinant un 1,1% del PIB mentre que a l’altre extrem trobem Noruega que destina 8 vegades la inversió espanyola. Tenint en compte també que la quantitat del PIB espanyol és inferior a d’altres països, en xifres absolutes la inversió és irrisòria.

Les retallades en el pressupost universitari porten a:
Acomiadament de PDI i PAS.
Retallades de sou entre un 5% i 10%.
Cada professor haurà de suportar més hores de feina per menys sou, degut als acomiadaments i augment d’alumnes per classe.
Massificació a les aules. Impossibilitat d’un seguiment individualitzat dels alumnes.
Bolonya FAIL!!

Segons el model que preveu l’estat espanyol es durà a terme una racionalització del sistema universitari que podria portar a la supressió d’assignatures, graus amb poca demanda i fins i tot alguna universitat.

Tot això situa la universitat en una situació precària. Animem a tothom a lluitar contra els atacs continus a la universitat pública i a defensar els nostres drets!

Aquest video forma part d’un projecte comunicatiu per a l’assignatura Comunicació i Documentació de 1er curs de Treball Social UB

Deixa un comentari

Mai 19, 2012 · 11:41 am

Enterrament de la universitat pública – 14/05/2012

Deixa un comentari

Filed under Mundet es mou TV

Assemblees del dia 16/05/2012

Deixa un comentari

Mai 18, 2012 · 1:00 pm