Tag Archives: pudup

ACTA ASSEMBLEA UNITÀRIA D’ESTUDIANTS DIJOUS 14 DE JUNY (amb estudiants de les P.A.U)

Objectiu de l’Assemblea:
Establir un primer contacte amb futures estudiants universitàries.
Torn de paraula obert als estudiants que han participat a les PAU:
– Es realitzen algunes preguntes referents als moviments estudiantils. Quina és l’organització i coordinació entre Universitats, tema taxes i altres.
Torn de paraula obert estudiants Campus Mundet:
– S’informa de:
o Augment de taxes universitàries.
o Eliminació de la 2ª convocatòria.
o L’augment de les ràtios en l’avaluació continuada.
o L’organització i coordinació entre Universitats. S’explica la PUDUP.
o Els anti juliols de la UB.
1. S’explica l’acció de matricular-se com a becaris en la propera matriculació.

– Primer cal marcar la X en la casella becari, el termini és fins el 15 d’Octubre. En el cas d’ésser denegada hi ha la possibilitat de realitzar un recurs denunciant perquè creus que tens el dret.  S’informa de que els recursos no es resolen fins que s’han resolt totes les beques, i, per tant, demanar-lo significa allargar el marge que té l’estudiant per no pagar la matrícula.
– Es comenta que hi ha un grup de treball (taxes) que està treballant aquesta acció. Aniran demà (divendres 15) a la Plataforma que es fa al Raval amb l’objectiu de unificar les forces de totes les universitats per portar a terme les mateixes accions: NO PAGAMENT DE MATRÍCULES. Serà el segon cop que es reuneixen, s’han fet tres comissions: comunicació, extensió i legalitat (amb advocats del 15-m). Qualsevol que estigui interessat en assistir a la pròxima que envii un mail a mundetesmou@gmail.com i us informem!
– S’informa dels objectius específics de l’acció: (matricular-se com a becari)
o Menys entrada de diners a la Universitat per tant hi ha una pressió per la negociació govern-rectorat.
o Pressionar saturant el sistema de beques.
o Guanyar temps per organitzar-se i lluitar.
– Després de l’explicació de l’acció matricula’t com a becari es comenta que es realitzarà un vídeo tutorial per explicar de forma més clara el procediment. També durant el mes de Setembre hi haurà punts d’informació.
Torn obert de paraula:
– Contemplar l’opció d’accions més rotundes i creatives a banda de les accions informatives.
– Acció directe, no deixar la lluita al carrer.

– Alguns estudiants volen fer vaga indefinida començant al setembre. Es debat i es valora el seguiment que es creu que tindria.
– Valorar i reflexionar molt les accions abans d’executar-les per millorar els resultats i la seva repercussió.
– S’estableix un diàleg entre el tema piquets si- piquets no.
– Seduir a la gent però no confrontar-se.

Queda finalitzada l’Assemblea donant pas a la celebració festiva del final de les PAU i l’inici de les trobades unitàries estudiantils.

Deixa un comentari

Filed under Actes Assemblea Mundet

Assemblea de nit 7.6.12

1. XERRADA CASTELLDEFELS:

Assemblea de 200 pers. La realitat de cast. Tacament d’actes, es veu possible. No estan gaire
organitzats encara.

2. PUDUP:

Unes 20 pers: ub raval, ub diagonal, ub Mundet, PAS, Autonoma, UPC diagonal, etsap i etsei,
PDI. Profesorat d’Autonoma.

Diferents propostes: matricula amb beques, no tacament d’actes…

Raval proposa: proposta de beques i proposta de matricular-se i un cop s’acaba es va a
denunciar a la universitat en base a l’incompliment de l’avaluació continuada i es paga al jutjat
la quantitat que s’ha de pagar de matricula.

Generar una plataforma per coordinar legalment i sobretot per difusió: es busca una acció
masiva de totes les universitats.

Accions a les PAU: Cada universitat es fa la seva.

Demanar politiques de retorn al rector (si estan en contra de les taxes poden fer per
dir-li beques generalitzades per retornar els diners de les taxes).
Els credits de banc els donara (potse) només el Santander. L’abal será la Generalitat.
Altres facultats han demanar posicionament clar del deganat. Podriem fer el mateix
amb un discurs molt clar: volem que us posicioneu en aquest i aquest tema (més
directes). Grup de treball encarregat de fer el document per presentar als degans
de les diferents facultats: Comunicació amb deganats.


Facultat ub historia es declara en vaga l’any que ve i han fet un comunicat.

Grup de treball: raval també la té i es diu: antijuliols. Estan muntant una escola a raval
(okupacó durant l’estiu) i volen fer escola publica a l’estiu i volen coordinar forces amb
Mundet per fer-ho a raval. Tenim contacte per parlar-ho.

Taula rodona dilluns: Es va comentar a la PUDUP que era interessant i ells ho
trasnmetran a difernes unis.

3. VALORACIÓ ASSEMBLEES

No una persona hauria de tenir la responsabilitat de reunir la gent per l’assemblea.

Porposta: fer un referéndum a veure quin suport es té al campus Mundet. Si s’aconsegueix un
SI es treballa amb més ganes.

Si es convoca una cosa és important portar-ho a cap.

Fer una assemblea diaria a les 7-8 i a part desde aquesta mateixa determinar una assemblea

cada no se sap quan per decidir sobre un tema important.

Fer reunions i debats oberts en comptes d’assemblees generals. Les reunions serien d’un tema
en concret (Taxes per exemple).

Fer les assemblees al hall de la biblioteca.

Traspassar el debat a sensibilització interna.

4. CONTINUITAT DE L’OCUPACIÓ

Hi ha opinions de deixar l’ocupació ja que ja tenim grups de treball i l’ocupació era un recurs
per generar xarxes de contacte i de treball.

Opinions també de mantenir la ocupació i mantenir-la fins a finals de Juny.

Deixa un comentari

Filed under Actes Assemblea Mundet